Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 1990 (AVK), laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementrechtbank te Amsterdam en Rotterdam

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), laatste versie. gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementrechtbank te Amsterdam en Rotterdam

De Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden, laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementrechtbank te ís Gravenhage.